ค้นหา

ทางเลือกอื่นๆ

ผลการค้นหา

( 14 )
action
Owner
Sale

Black glass house

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate nec neque…
new
Agent
Sale

Retro House

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate nec neque…
sold
Agent
Rent

Ozalj apartment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate nec neque…
empty
Agent
Rent

Bjelovar estate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate nec neque…
empty
Agent
Sale

Retro old

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate nec neque…
empty
Agent
Sale

Small beauty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate nec neque…
empty
Agent
Sale

Classic American

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate nec neque…
empty
Agent
Sale

Fear wood

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate nec neque…
empty
Agent
Sale

Round towers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate nec neque…

ตัวแทน

เนื้อหา

Native Multilangual

Natively multilingual, no need to install any addon. Every element can be translated and you can add as many languages as you want.

Easy to customize

Application is based on CodeIgniter PHP framework, if you know CodeIgniter you can easily customize the system.

Bootstrap ready

Backend and Frontend based on Bootstrap and are easy to customize.

User friendly

Website structure is logical. Managing elements such as pages, estates or images is easily done by drag'n'drop!

Template System

Easy to use CodeIgniter Template Parser Class or alternative PHP syntax available.

Robust

Build as easy to use and robust Metro style Admin user interface